Indicator
pobieranie danych z bazy

Instrukcja obsługi


Instrukcja obsługi bazy ofert pracy i CV

Baza ofert pracy i CV Centrum Karier AGH jest narzędziem służącym do:
- publikowania przez pracodawców ofert pracy, praktyk i staży
- zamieszczania CV przez studentów i absolwentów AGH.
System umożliwia pracodawcom nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami.


Customer Pracodawca

Pracodawcy mogą:

  • dodawać oferty pracy/staży/praktyk wypełniając odpowiednie pola formularzy zgodnie z instrukcją
  • posiadać konta umożliwiające zarządzanie dodanymi ofertami
  • nawiązywać kontakt ze studentami/absolwentami
    („Wyślij prośbę o kontakt do tego studenta/absolwenta” w bazie CV).

Uwaga! Opcja kontaktu ze studentami / absolwentami jest niedostępna dla firm pośrednictwa pracy.

Po pierwszym dodaniu oferty zostaje automatycznie utworzone konto użytkownika – osoby, która dodała ofertę.

Hasło do logowania się na konto, zostaje wysłane e-mailem na adres podany przy dodawaniu oferty. Po zalogowaniu hasło można zmienić klikając w przycisk edycji profilu.

Po zalogowaniu użytkownik nie musi ponownie wpisywać swoich danych kontaktowych oraz danych firmy, informacje te zostają uzupełnione automatycznie.

Możliwa jest rejestracja więcej niż jednego konta (użytkownika) dla danej firmy. Wystarczy dodać nową ofertę pracy.

Zarówno oferta jak i konto użytkownika muszą zostać zaakceptowane przez Administratora (powiadomienie e-mailem).

Przeglądanie CV zamieszczonych w bazie, bez danych osobowych, nie wymaga rejestracji ani logowania.
Graduate Student / Absolwent

Studenci i absolwenci AGH, aby dodać swoje CV muszą się zarejestrować.

Na podany przy rejestracji adres e-mail zostaje wysłany jednorazowy klucz logowania. Klucz jest generowany i wysyłany na adres e-mail przy każdym logowaniu.

Zalogowany użytkownik uzupełnia kolejno formularze:

  1. Dane osobowe
  2. Informacje o studiach
  3. Profil zawodowy w języku polskim i/lub
  4. Profil zawodowy w języku angielskim (uzupełnienie profilu w języku angielskim nie jest konieczne ale zwiększa szanse na rynku pracy).

CV jest widoczne w bazie po wpisaniu danych przez studenta/absolwenta i akceptacji Administratora (powiadomienie e-mailem).

Uwaga! Dane osobowe nie są wyświetlane ani przekazywane pracodawcom.

System umożliwia pracodawcom kontakt z kandydatami (student/absolwent otrzymuje e-mail z wiadomością od pracodawcy).

Dokonywanie zmian w CV jest możliwe po zalogowaniu. Wprowadzone zmiany wymagają akceptacji Administratora.

CV są widoczne w bazie przez 6 miesięcy. 14 dni przed upływem tego terminu student/absolwent otrzymuje powiadomienie e-mailem.

Przeglądanie ofert pracy/praktyk/staży zamieszczonych w bazie nie wymaga rejestracji ani logowania.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Centrum Karier AGH (ckagh@agh.edu.pl).